RSS
|
رضا اردکانیان وزیر نیرو در ادامه سفر به استان کرمان در نشستی صمیمانه با مدیران شرکت های آب و فاضلاب و برق استان کرمان موضوع زلزله وتوجه به مسائل مبتلا به آن را مهم تر از کم آبی دانست
درجلسه وزیرنیرو با مدیران آب وبرق استان کرمان طرح شد؛ اولویت مسئله زلزله نسبت به کم آبی

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صنعت آب و برق(پاراب) ، وی با اشاره به اینکه هماهنگ عمل کردن ورعایت اصول حاکم بین وزارت نیرو با مدیران استانی ونمایندگان مجلس اولویت داردافزود:باتوجه به شرایطی که اکنون در کشور با آن مواجه هستیم ،نیاز به ارتباطات حضوری وقت گذاشتن روی رفت وآمدبین وزارتخانه وشرکت های مربوطه نیست.
وی با بیان اینکه همه آگاه هستیم امروزه ارتباطات خیلی سریع تر انجام می شود ونیاز به اینکه نداریم مدیری از تهران بیاید، اظهار داشت:ما منابع تجدید پذیر انسانی وتجدید ناپذیراب وبرق را داریم که باید از هر دو مراقبت شود.
اردکانیان اظهار کرد: منبع تجدید پذیرنیروی انسانی باید به درستی استفاده شود .
وی با اشاره به اینکه باهمه محدودیت ها باید منابعی را صرف آموزش و کادر سازی کنیم وما از این لحاظ غنی هستیم زیرا کشوری با این درصد نیروی جوان نباید دغدغه داشته باشد چرا که کشورهای دیگر اغلب دنبال واردات نیروهستند وبه طور مثال کشور صنعتی در غرب اروپا در حال مرگ هستند صرفا به این دلیل که نیروی انسانی ندارند.
وی در ادامه با بیان اینکه درباره منابع تجدید ناپذیر وضع خوبی نداریم گفت: در واقع ما بد مصرف هستیم به ویژه در حوزه آب که در خصوص نحوه استفاده از این منبع تجدید ناپذیر باید فکر کرد شرکت و اداره در مقیاس خود و وزارتخانه نیز در مقیاس خود.
اردکانیان همچنین تصریح کرد:هرچه از وقت بیشتر استفاده کنید مجال بیشتری برای چاره اندیشی داریم توصیه می کنم کمتر وقت خود را در رفت وآمدها برای اینکه بودجه نداریم وردیف نداریم ، بگذارید .
وی اظهار داشت: عادت کردیم به گفتن این ندارم ونمی توانم ها ولی باید بدانید همه امور قابل پیگیری است وشرایط پیگیری را همه می دانید در نتیجه در کلان باید وزارت نیروو شرکت های تابعه دنبال مدیریت تقاضا وتنوع بخشی به منابع مالی برود که در این بخش کرمان جز تجربه های موفق کشور است.
وزیرنیرو با بیان اینکه باید از این فضا وامکانات استفاده بهینه کرد افزود: باید دنبال فرصت های جدید و روش های بهینه برای کارخود باشید ووقت خود را صرف نوشتن مکررات ومکاتبات نکنید.

اردکانیان خاطرنشان کرد:همه مدیران باید هزینه ها را مدیریت کرده وبا کاهش هزینه ها وکم کردن هزینه فکر جدی برای ادامه کار کرد.
وی تاکید کرد: به مدل های نا موفق وشرکت ها واستانهایی شرایط خوبی ندارند نگاه نکنید بلکه باید دانست پایدار کردن توسعه در استانهایی نظیرکرمان مستلزم کاهش هزینه های کار است.
وی بحث زلزله را مهم تر از کم آبی ذکر کرد وگفت: مهم تر از کم ابی مسئله زلزله در کشور ما است شاید کم آبی را با انتقال و مدیریت مصرف و استفاده بهینه غلبه کنیم اما زلزله بحث ماندگاری است ،زیرا کشور ما روی گسل بنا شده است.
وی افزود:علاوه برامداد وکمک به دستگاههای امدادی باید مستقلا این موضوع کار کنیم وبا ایمن سازی تاسیسات وآمادگی برای شرایط خاص و اضطراری آماده شویم.
وی تصریح کرد: این کار مستلزم خیلی بیشتر ازآماده کردن تانکر وآب بسته بندی برای شرایط زلزله است، از هم اکنون آیتم هزینه ای در برنامه هایمان بگنجانیم، تاسیسات وسازه های ما باید ایمن باشند .
وی اظهار داشت: آب وبرق دو عنصر اساسی هستند پس نباید خدای ناکرده جز دستگاههایی باشیم که آسیب جدی اززلزله های احتمالی رخ داده می بینیم.
در این نشست مهندس علی رشیدی مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان گفت: ما 5هزار640روستا داریم که 10درصد روستاهای کشوراست.
وی با بیان اینکه 2800روستا بالای 20خانوار و870فاقد آب هستندافزود: از سوی دیگرخشکسالی ها اعتبارات ما را به سمت نگهداری شرایط آبرسانی وتاسیسات موجود هدایت کرده است.
وی با اشاره به اینکه 15درصد روستاهای ما فاقد آب است اظهارداشت:844روستا درشرق استان داریم که 146روستا درشرق باید آبدار شوند.
وی از هزینه 25میلیارد از صندوق توسعه ملی برای شرق استان خبرداد وگفت: 200کیلومتر لوله گذاری انجام و40روستا آب دار شده اند وآبرسانی به 12روستا نیز آماده بهره برداری هستند.وی از درگیر بودن 470روستای استان با مسئله آرسنیک خبرداد وگفت:یکی از مشکلات در استان داریم حدود17هزار کیلومتر شبکه توزیع داریم که 5هزارکیلومتر آن در 4سال اخیر اجرا شده است.
وی بالاترین رقم اعتباری استان را مربوط به شرکت آبفار دانست واظهار کرد:ما 17ونیم درصد اعتبارات گرفتیم که بالاترین رقم اعتباری است تخصیص ها اما بسیار کم بوده ودر خصوص واگذاری مناقصات بدلیل عدم نقد شدن اسناد خزانه تا سال 97 و98 با مشکل جدی مواجه هستیم به گونه ای که از منقاصات اخیر شرکت به این دلیل استقبال نشد.
رشیدی افزود: ماگیرهزینه های جاری شرکت هستیم درصد کمک وزیان شرکت تغییر نکرده واین مشکل حادی برای ما ایجاد کرده به گونه ای که آبداران ما 8تا9ماه است که حقوق دریافت نکردند.
مدیرعامل آبفار استان مسئله حقوق کارکنان را یکی از بزرگ ترین چالش های شرکت ذکر کرد وگفت: حاضر هستم ابدار کردن 500روستا را به هر شرایط سختی انجام و2هزار کیلومتر لوله گذاری کنیم اما مسئله حقوق ما برطرف شده باشد.
مهندس جانباز مدیرعامل آب فاضلاب کشور نیز با انتقاد از عدم نقد شدن اسناد خزانه گفت: این فاجعه است که اسناد نقد نشوند.
وی گفت: درموضوع آب شرب استان بشدت مشکل داریم ما باید ضمن تعریف پروژه بلند مدت برش میان مدت بزنیم که متاسفانه اعتبارات 97 کمکی نمی کند باید از سایر روش ها مانند فاینانس استفاده شود وبخشی از مشکلات را در میان مدت حل کرد.
مدیر توانیر نیز تزریق نقدینگی به شدت در پروژه های برق ضروری دانست وگفت: اغلب پروژه هایی که در کرمان بدلیل نبود بودجه دارند تعطیل می شود 70درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی خواستار رعایت عدالت در سهمیه بندی واگذاری برق تولیدی از انرژی خورشیدی و دی جی شد وگفت: 4هزار مگاوات قول دادیم در برنامه ششم واگذار شود که اگر بخواهیم به کرمان 3هزار تا سهمیه بدهیم در حق دیگر استانها اجحاف می شود.
وی اظهار داشت: بین شرکت های توزیع ما به لحاظ درامد وهزینه تفاوت زیاد است اگرتعدیل نقدینگی از مرکز انجام شودبه ایجاد عدالت کمک می شود.
همچنین انجم شعاع معاون وزیرنیز در این نشست گفت: ارتباط خوبی بین مدیران آب وبرق استان است اما تاخیر در پی گیری طرح های مهم استان که نیاز بهفاینانس دارد جای نگرانی دارد.

زمان انتشار: 1396/10/19 به نقل از پايگاه اطلاع رساني صنعت آب و برق(پاراب) نسخه چاپی
ذخیره شده ها