RSS
|
چیت چیان بر نقش محوری استانداران در مدیریت عرصه آب کشور تاکید کرد. 
//:تاکید وزیر نیرو بر نقش محوری استانداران در مدیریت عرصه آب کشور


 چیت چیان وزیر نیرو در گردهمایی استانداران سراسر کشور با اشاره به شرایط خشکسالی موجود در کشور، پیشگیری از وقوع شرایط بحران آب کشور و حل مسائل مربوط به آب در کشور را در گرو همکاری و مدیریت همه دستگاههای اجرایی و نهادهایی که به هر ترتیب در این مسئله دخالت دارند عنوان کرد.

وزیر نیرو با تاکید بر نقش مهم استانداران در زمینه مسائل آب اظهار امیدواری کرد استانداران بتوانند با اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع مسائل مربوط در این زمینه اثرگذاری نمایند.

گفتنی است در پایان سخنرانی وزیر نیرو، استانداران به بحث و بررسی پیرامون مسائل مربوط به عرصه آب، مدیریت و بهینه سازی مصرف و شرایط خشکسالی در نقاط مختلف کشور پرداختند.

زمان انتشار: 1393/12/03 به نقل از پايگاه اطلاع رساني صنعت آب و برق(پاراب) نسخه چاپی
ذخیره شده ها